UNIDADES MÓBILES.

Se vostede non chega a nós, nós achegámonos a vostede. Se o desexa, pode solicitar cita previa nunha das nosas unidades móbiles ou consultar o calendario. Lembre que as unidades móbiles soamente están destinadas a realizar Inspeccións Periódicas.

CITA PREVIA EMPRESAS.

Se vostede quere reservar máis dunha cita, faga clic aquí.

CONSULTA / ANULACIÓN DE CITAS.

Se vostede xa ten concertada unha cita previa, pode consultala ou anulala.

INSPECCIÓNS NON PERIÓDICAS.

Estas citas son para ALGUNHAS inspeccións NON periódicas. Se desexa solicitar cita previa para CALQUERA OUTRA INSPECCIÓN NON PERIÓDICA, ten que poñerse en contacto coa estación ITV onde desexe efectuar a mesma.

Cita previa. Mapa de estacións en Galicia.

Este é o mapa coas nosas estacións ITV en Galicia. Faga clic na estación do seu agrado para reservar cita previa.

SyC dispón asimesmo de 10 estacións móbiles, adicadas á inspección tanto de vehículos automóbiles (lixeiros e industriais) como de tractores agrícolas ou ciclomotores.

Supervisión y Control, S.A. pertence ao grupo Fomento de Iniciativas, c/Enrique Mariñas Romero 36, planta 1ª - Edif. Torre de Cristal - 15009 A Coruña - Galicia - España.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE