Documentos necesarios

A documentación necesaria que debes presentar na oficina da estación onde pasarás a ITV son a Tarxeta de Inspección Técnica, sexa o Modelo 1, Modelo 2, Modelo 3 (TIT electrónica) e o Permiso de Circulación do vehículo.

En SYC Applus+ verificamos que o seguro obrigatorio está vixente a través de conexión telemática coa base de datos das entidades aseguradoras. Aínda así é recomendable traer o xustificante porque, no caso de falla das comunicacións, na oficina das Estacións SYC Applus+ ITV requerirase a acreditación do seguro obrigatorio e constatarase a súa vixencia.

Lembra que para acreditar a vixencia mediante xustificante de pagamento, este deberá conter, cando menos, a identificación da entidade aseguradora, a matrícula do vehículo, o período de cobertura e a indicación da cobertura do seguro obrigatorio.

AVISO IMPORTANTE

A partir do 01/01/2018 os vehículos que se dedican ao transporte de mercadorías perigosas (ADR) deberán presentar en todos os casos unha declaración sobre as condicións dos mesmos. Cando se teñan mercadorías perigosas cargadas no momento da inspección, o vehículo deberá estar acompañado por unha persoa que teña licencia ADR aplicable ao tipo de mercadoría que leve. A carta de porte e as instruccións escritas de manexo de esas mercadorías tamén deberán encontrarse disponibles.
máis información

documentacion