Cando pasar a ITV?

Todos os vehículos están obrigados a pasar a Inspección Técnica de Vehículos.

O momento de cando pasar a Inspección por primeira vez e as frecuencias desta varía segundo o tipo de vehículo e a súa antigüidade. Solicita Cita Previa antes da data de caducidade, consúltanos se tes cualquera dúbida.

Primeira inspección

Depende do tipo de vehículo así como da data de matriculación do vehículo. No Permiso de Circulación podes atopala.

As seguintes inspeccións

Pódese coñecer a data límite de validez da Inspección Técnica anterior de diferentes formas:

Primeira Inspección de turismos de uso particular

Estas son as matrículas de turismos de uso particular que deben pasar a primeira Inspección no mes e ano indicados:

Ano 2024

MesMatrículas
Xaneirode LDS a LFH
Febreirode LFJ a LFY
Marzode LFZ a LGG
Abrilde LGH a LGJ
Maiode LGK a LGP
Xuñode LGR a LHG
Xullode LHH a LJD
Agostode LJF a LJR
Setembrode LJS a LKF
Outubrode LKG a LKV
Novembrode LKW a LLJ
Decembrode LLK a LMC

Ano 2025

MesMatrículas
Xaneirode LMD a LML
Febreirode LMM a LMX
Marzode LMY a LNN
Abrilde LNP a LPD
Maiode LPF a LPW
Xuñode LPX a LRP
Xullode LPR a LSG
Agostode LSH a LSR
Setembrode LST a LTD
Outubrode LTF a LTP
Novembrode LTR a LVD
Decembrode LVF a LVV

Frecuencias por tipo de vehículo e antigüidade

TURISMOS - Categoría M1

Vehículos de uso particular e con capacidade ata 9 prazas, incluido o conductor.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 4 anosExento
de 4 a 10 anosBienal
+ 10 anosAnual

MOTOCICLETAS E QUADS - categoría L agás L1e

Motocicletas, vehículos de tres rodas, cuadriciclos lixeiros, quads e ciclomotores de tres rodas.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 4 anosExento
+ 4 anosBienal

CICLOMOTORES - Categoría L1e

Ciclomotores de dúas rodas ata 50cc. e velocidade máxima non superior a 45 Km/h.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 3 anosExento
+ 3 anosBienal

MERCADORÍAS LIXEIROS - Categoría N1

Vehículos a motor dedicados ao transporte de mercadorís con MTMA ata 3.500 kg.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 2 anosExento
de 2 a 6 anosBienal
de 6 a 10 anosAnual
+ 10 anosSemestral

MERCADORÍAS PESADOS - Categorías N2 e N3

Vehículos a motor dedicados ao transporte de mercadorías con MTMA maior de 3.500 Kg.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 10 anosAnual
+ 10 anosSemestral

REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES - Categorías O2, O3 e O4

Remolques ou semirremolques con suma MTMA eixs de miás de 750 Kg. Agás caravanas remolcadas de categoría O2.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 10 anosAnual
+ 10 anosSemestral

CARAVANAS REMOLCADAS - Exclusivamente categoría O2

Caravanas remolcadas con máis de 750 Kg. con suma MTMA eixos menor de 3.500Kg

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 6 anosExento
+ 6 anosBienal

AUTOBUSES - Categorías M2 e M3

Transporte de viaxeiros con máis de 9 prazas, incluido o conductor.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 5 anosAnual
+ 5 anosSemestral

TRACTORES AGRÍCOLAS - Categoría T5

Tractores de rodas agrícolas ou forestais con velocidade máxima superior a 40 Km/h.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 4 anosExento
de 4 a 16 anosBienal
+ 16 anosAnual

AGRÍCOLAS - Categoría T e outros agrícolas

Resto de tractores agrícolas ou forestais, máquinas automotrices (agás as de 1 eixo), remolques especiais, máquinas remolcadas e tractocarros.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 8 anosExento
de 8 a 16 anosBienal
+ 16 anosAnual

VEHÍCULOS DE SERVIZO PÚBLICO (únicamente categoría M1)

Vehículos con capacidade ata 9 prazas utilizados coma ambulancias e taxis, transporte escolar e de menores.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 5 anosAnual
+ 5 anosSemestral

VEHÍCULOS DE ESCOLA DE CONDUCTORES (únicamente categorías M1 e L)

Vehículos de escola de conductores.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 2 anosExento
2 a 5 anosAnual
+ 5 anosSemestral

VEHÍCULOS ESPECIAIS

Destinados a obras e servizos, maquinaria autopropulsada agás aqueles cunha velocidade por construcción menor de 25 km/h.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 4 anosExento
de 4 a 10 anosBienal
+ 10 anosAnual

VEHÍCULOS DE CIRCO E FEIRAS RECREATIVAS

Estacións transformadoras móbiles e vehículos adaptados para a maquinaria do circo e feiras recreativas ambulantes.

ANTIGÜIDADEFRECUENCIA ITV
– 4 anosExento
de 4 a 6 anosBienal
+ 6 anosAnual