Equivalencia de Pneumáticos

Cando se cambian os pneumáticos por uns que non son os orixinais do vehículo é posible que variemos as dimensións con respecto aos anteriores. Mirando na ficha técnica poderemos ver que medida de rodas está homologada polo fabricante do vehículo.

Se desexas cambiar os pneumáticos do vehículo, asegúrate que cumpren cos seguintes requisitos:

  • Índice de capacidade de carga (igual ou superior)
  • Índice ou código de velocidade (igual ou superior)
  • Igual diámetro exterior (actualmente ata un +/-3% de diferencia)
  • Que o perfil de lamia de montaxe sexa o correspondente ao pneumático
  • Que non implica risco de interferencias con outras partes do vehículo

Na parte lateral de todo pneumático pódense apreciar unha serie de códigos e abreviaturas, cuxa función é darnos información sobre o pneumático:

Medidas pneumáticos

Qué medidas son equivalentes?

Introduza as medidas do pneumático para buscar equivalentes incluídos na homologación:

NOTA: Para determinar o diámetro exterior, utilizáronse diversas táboas e documentacións onde aparecen os datos máis significativos, por exemplo: diámetro exterior de deseño, segundo diámetro teórico, normas ETRTO, Directivas CE, etc. Pode que exista algún pneumático equivalente que non se mostre. No seu caso consúltanos.

Consúltanos se tes cualquera dúbida!

Medidas:

Medidas pneumáticos