Tarifas vixentes

En España os centros de ITV son concesións administrativas, polo que os prezos das primeiras e seguintes revisións técnicas poderán ser distintos en función da comunidade autónoma na que se encontre o centro.

Todas as tarifas de inspeccións periódicas incorporan a Taxa da Dirección Xeral de Tráfico (4,18€) e o IVE (21%).

CICLOMOTORES

Todos25,02 €

MOTOCICLETAS

Todas36,11 €

TURISMOS PARTICULARES

Gasolina (sen catalizador)36,11 €
Gasolina (catalizados)41,00 €
Diesel (matriculado despois de 1980)48,96 €
Diesel (matriculado antes de 1980)36,11 €

MERCADORÍAS LIXEIROS

Gasolina (sen catalizador)36,11 €
Gasolina (catalizados)41,00 €
Diesel (matriculado despois de 1980)48,96 €
Diesel (matriculado antes de 1980)36,11 €

MERCADORÍAS PESADOS

Gasolina (sen catalizador)36,11 €
Gasolina (catalizados)41,00 €
Diesel (matriculado despois de 1980)61,91 €
Diesel (matriculado antes de 1980)36,11 €

VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Todos22,27 €

RESTO DE VEHÍCULOS

Todos36,11 €

Tarifas doutro tipo de inspeccións

Neste documento PDF podes consultar as tarifas das inspeccións non periódicas.

Se tes un vehículo con características diferentes, consúltanos.