Tarifas vixentes

En España os centros de ITV son concesións administrativas, polo que os prezos das primeiras e seguintes revisións técnicas poderán ser distintos en función da comunidade autónoma na que se encontre o centro.

Todas as tarifas de inspeccións periódicas incorporan a Taxa da Dirección Xeral de Tráfico (4,18€) e o IVE (21%).

CICLOMOTORES

Todos25,56 €

MOTOCICLETAS

Todas36,95 €

TURISMOS PARTICULARES

Gasolina (sen catalizador)36,95 €
Gasolina (catalizados)41,96 €
Diesel (matriculado despois de 1980)50,12 €
Diesel (matriculado antes de 1980)36,95 €

MERCADORÍAS LIXEIROS

Gasolina (sen catalizador)36,95 €
Gasolina (catalizados)41,96 €
Diesel (matriculado despois de 1980)50,12 €
Diesel (matriculado antes de 1980)36,95 €

MERCADORÍAS PESADOS

Gasolina (sen catalizador)36,95 €
Gasolina (catalizados)41,96 €
Diesel (matriculado despois de 1980)63,41 €
Diesel (matriculado antes de 1980)36,95 €

VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Todos22,74 €

RESTO DE VEHÍCULOS

Todos36,95 €

Tarifas doutro tipo de inspeccións

Neste documento PDF podes consultar as tarifas das inspeccións non periódicas.

Se tes un vehículo con características diferentes, consúltanos.