Tarifas túnel de frío

Tarifas vixentes. Todos os importes incluen a apertura do expediente. Cada ensaio implicará un único vehículo.

Prototipos e unidades novas

Determinación do Coeficiente K2.370 €
Repetición de Ensaio mesma unidade (60% da tarifa orixinal)1.420 €
Por cada compartimento adicional345 €
Importes sen IVA

Vehículos en servizo, conformidade da produción e unidades importadas

Verificación do Coeficiente K1.490 €
Repetición de Ensaio mesma unidade (60% da tarifa orixinal)895 €
Verificación de producción do coeficiente K1.355 €
Repetición de Ensaio mesma unidade (60% da tarifa orixinal)815 €
Por cada compartimento adicional345 €
Importes sen IVA

Outros servizos

Certificados190 €
Importes sen IVA